Brzózek Jolanta

 Brzózek Jolanta - Naucz. zintegr.

Urodziłam się w Pionkach. Ukończyłam Szkołę Podstawową nr 1 w Pionkach oraz L.O. im. Marii Dąbrowskiej. Pracę w tutejszej szkole rozpoczęłam w roku szk. 1983/84. Posiadam kwalifikacje do nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego (ukończone SWP w Radomiu i wyższe studia magisterskie w WSP w Kielcach). Stale udoskonalam swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalających i kwalifikacyjnych (np. 2000 r. - kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna; 1995 r. warsztaty psychoedukacyjne przygotowujące do prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnień A. Kołodziejczyka Spójrz inaczej; 1999 r. - kurs Kinezjologia edukacyjna I i II stopnia P. Dennisona; 2000 r. - kurs Ścieżka ekologiczna w szkole podstawowej; dwa kursy komputerowe; i wiele innych)

Jestem autorką programu zajęć dodatkowych dl kl. I - III z zakresu edukacji ekologiczno - zdrowotnej, wdrażanego w naszej szkole.
Z każdą klasą prowadzę warsztaty z programu profilaktyki uzależnień Spójrz inaczej oraz wprowadzam na zajeciach lekcyjnych elementy technologii komputerowej i informatycznej.

Dużo czasu poświecam pracy społecznej (np. prace Komisji Socjalnej PSP 1, Komisji d.s mieszkaniowych; związkach zawodowych).
W 2002 roku zdobyłam kolejny stopień awansu zawodowego - obecnie jestem nauczycielem dyplomowanym.

Lubię swój zawód i pracę, którą wykonuję - daje mi wiele satysfakcji i możliwość samorealizacji.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com