Nabór na rok szkolnych 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Ważny komunikat - ikonaDokumenty oraz terminy postępowań rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w PSP nr 1 w Pionkach na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz                     z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę                         w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03.2018r.

godz. 7:30

28.03.2018r.

godz.15:30

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków       do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej           i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę                         w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03.2018r.

godz. 8:00

30.03.2018r.

godz.15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych          i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

03.04.2018r. godz. 13:00

4.

Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka              do oddziału przedszkolnego w szkole przez rodzica kandydata.

04.04.2018r.

godz. 8:00

10.04.2018r.

godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                   i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2018r. godz. 13:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku              o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego              w szkole podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. uzupełniającym.

14.05.2018r.

godz. 7:30

18.05.2018r.

godz.15:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do oddziału przedszkolnego       w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

21.05.2018r.

godz. 7:30

21.05.2018r.

godz.15:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

22.05.2018r. godz.13:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

23.05.2018r.

godz. 7:30

24.05.2018r.

godz.15:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych       w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

25.05.2018r. godz.13:00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach.

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1a.

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej
wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata.

01.03.2018r.

godz. 8:00

14.03.2018r.

godz. 15:00

1b.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę                         w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2018r.

godz. 8:00

14.03.2018r.

godz.15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń
do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie         do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03.2018r.

godz. 8:00

15.03.2018r.

godz.15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.03.2018r. godz. 12:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.03.2018r.

godz. 8:00

22.03.2018r.

godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

23.03.2018r. godz. 12:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

04.04.2018r.

godz. 8:00

12.04.2018r.

godz.15:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

13.04.2018r.

godz. 8:00

13.04.2018r.

godz.15:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

16.04.2018r. godz.12:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

17.04.2018r.

godz. 8:00

20.04.2018r.

godz.12:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych       w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

20.04.2018r. godz.14:00

 

Załączniki: 

 

Wszystkie dokumenty: 

BIP.PIONKI.PL -> Jednostki organizacyjne -> PSP nr 1 -> Rekrutacja do szkoły -> Rekrutacja 2018/2019

Joomla Templates by Joomla-Monster.com