NABÓR 2017/2018 do klasy 1

Terminy naboru do klasy 1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1a.

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej
wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata.

30.03.2017

godz. 8:00

06.04.2017

godz. 15:00

1b.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.03.2017

godz. 8:00

06.04.2017

godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń
do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.03.2017

godz. 8:00

07.04.2017

godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

07.04.2017 godz. 13:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

07.04.2017

godz. 13:00

10.04.2017

godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.04.2017 godz. 14:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

10.04.2017

godz. 8:00

21.04.2017

godz. 15:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

24.04.2017

godz. 8:00

26.04.2017

godz. 12:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

26.04.2017 godz. 14:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

27.04.2017

godz. 8:00

28.04.2017

godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

28.04.2017

godz. 14:00

 

Załączniki:

Zasady rekrutacji

Zarządzenie Dyrektora PSP nr 1

 

Druki: BIP.PIONKI.pl -> Ogłoszenia -> Informacja publiczna -> Oświata -> Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 -> Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Joomla Templates by Joomla-Monster.com