Konkursy w ramach programu "e - Twinning"

 

KONKURSY 

W ramach „Tygodnia europejskiego" odbędą się cztery konkursy:

1) plastyczny- dla klas I-VI

Temat: „ Charakterystyczne obiekty (budynki, zabytki, itp.) Polski, Anglii, Holandii, Republiki Czeskiej i Włoch ”-należy wybrać nie więcej jak dwa kraje i zaprezentować je dowolną techniką. Prace proszę przekazywać p. Annie Kostrzewie do 3 października 2008 r.``

2) literacki – dla klas IV-VI

Temat : „ Jeśli nie mieszkałbyś w Polsce, to w jakim innym kraju europejskim chciałbyś zamieszkać i dlaczego?” Praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony formatu A4 i oddana do 30 września 2008 r. paniom uczącym języka polskiego.

3) poetycki- dla klas V-VI .

Temat: „ My school” (“Moja szkoła”). Uczniowie klas piątych i szóstych piszą w języku angielskim wiersze o swojej szkole. Termin składania wierszy: 3 października 2008 r.

4) języka angielskiego- „Spelling”- literowanie.

Konkurs odbędzie się 6 października 2008 r.

 

Magdalena Drab

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com