WYNIKI III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELKSIEGO

ang.jpgWYNIKI  III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELKSIEGO  
sprawdzającego wiedzę na temat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
                                                              Etap I – szkolny
25 marca 2013 odbył się konkurs języka angielskiego sprawdzający wiedzę na temat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych organizowany przez PG 2. Wzięło w nim udział 27 uczniów klas 4 – 6. Oto wyniki:

1. Aleksandra Pietras
kl. 6c
21 / 25
2. Aleksandra Waluś
kl. 6c
20 / 25
  Mateusz Pinkowski
kl. 6c
20 / 25
  Karol Chlebny
kl. 6c
20 / 25
  Adam Nowak
kl. 6b
20 / 25

Wyżej wymienione osoby przechodzą do II etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 8 kwietnia 2013 o godz. 11:00 w PG 2.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie w nagrodę za dobry wynik punktów uzyskali oceny celujące.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za chęć poszerzania wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności, gratulujemy najlepszym, a wszystkich pozostałych zachęcamy do brania udziału w kolejnych zmaganiach językowych.
Sylwia Janicka – Dołęga
Karolina Fert

Joomla Templates by Joomla-Monster.com