Użytkownicy on-line

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Użytkowników:
38
Artykułów:
1889
Zakładek:
34
Odsłon artykułów:
1668944

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

KriO zawiera zbiór zasad, którymi powinni kierować się w codziennym życiu zarówno rodzice, jak i ich dzieci.

 W kodeksie bardzo wyraźnie napisano, że dziecko musi się słuchać rodziców.

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletniości i do tego czasu musi liczyć się z ich zdaniem.

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. 

Kodeks nakłada na dzieci mieszkające z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu obowiązek pomagania im we wspólnym gospodarstwie.

Ponadto w oparciu o art. 91§1 kro „dziecko, które otrzymuje dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców”. Oznacza to, że rodzice mają prawo wymagać od dziecka, by dokładało się do rachunków, przeznaczonych na wspólne utrzymanie.

    Jednocześnie rodzice zostali zobowiązani do działania zgodnego z dobrem dziecka. Tak więc wszelkie zakazy i nakazy ustalane przez dorosłych   muszą przede wszystkim służyć dobru dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka, ale muszą to robić z poszanowaniem jego godności i praw .

§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. 

      Rodzice muszą  m.in. dbać o rozwój fizyczny i duchowy dziecka. Tak więc spoczywa na nich obowiązek zapewnienia najmłodszym warunków, które pozwolą im prawidłowo się rozwijać. Rodzice powinni – w miarę swoich możliwości finansowych wspierać rozwój zainteresowań, zdolności i pasji swoich dzieci.

     Rodzice i opiekunowie mają zakaz stosowania wobec podopiecznych kar cielesnych. Jednakże to, że nie wolno bić dzieci, nie oznacza, że rodzice mają obowiązek bezstresowego wychowywania swoich pociech.

     Można karać dzieci, stosując różnego rodzaju nakazy bądź zakazy. Wybrane przez rodzica zakazy i nakazy nie mogą jednak naruszać godności dziecka oraz polegać na zastraszeniu go. Można natomiast ograniczać dostęp pociech do pewnych dóbr (np. zakaz oglądania bajek w telewizji) lub ograniczyć swobodę wyboru (np. zakaz spotykania się z konkretnymi przyjaciółmi). Karą może być także zakaz jedzenia chipsów czy picia coli. Rodzice nie mają jednak prawa zabronić dziecku zjedzenia np. kolacji, ponieważ jednym z podstawowych obowiązków rodziców jest  dbanie o to, by dziecko było dobrze odżywione.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com