Przetwarzanie danych osobowych

Co to są dane osobowe?

Jakie to mogą być informacje?

 • komunikat w formie pisemnej np. jakaś notatka pisemna, która pozwoli daną osobę zidentyfikować;
 • fotografie, zdjęcia rentgenowskie, DNA;
 • komunikat lub inne treści w formie elektronicznej.
 
Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio, mogą temu posłużyć:
 • numery identyfikacyjne (np. NIP, PESEL, nr paszportu);
 • jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne (DNA, wzór siatkówki, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 
Przykładowe dane osobowe to:
 • imię, nazwisko, adres osoby;
 • NIP, PESEL;
 • linie papilarne, DNA, wzór siatkówki;
 • informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta);
 • adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (ale nie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.); adres mailowy będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby);
 • adres IP komputera danej osoby.

 

Przykładowo dane „zwykłe” to np.:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • wykształcenie;
 • numer PESEL;
 • adres poczty elektronicznej.
 
Dane „wrażliwe” to np.:
 • dane rasowe lub etniczne;
 • poglądy polityczne;
 • przekonania religijne lub filozoficzne;
 • stan zdrowia;
 • przynależność partyjna, związkowa lub wyznaniowa;
 • kod genetyczny;
 • nałogi;
 • życie seksualne;
 • skazania i orzeczenia dotyczące mandatów i kar.

 

Zbiorem danych jest każdy posiadający strukturę zestaw danych osobowych, dostępnych według określonych kryteriów. Przykładem zbioru danych może być książka korespondencyjna, zestaw akt osobowych pracowników fundacji, lista członków założycieli stowarzyszenia - zarówno w wersji papierowej, jak i w systemie informatycznym.

 

Przetwarzanie danych to wszystkie czynności, które „wykonujemy” na danych osobowych: zbieranie ich, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie a także usuwanie. 

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/ochrona_danych_osobowych_pojecia

 

Możliwe błędy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • wysyłanie danych za pomoca poczty email
 • wynoszenie dzienników/arkuszy poza teren szkoły
 • udostępnianie sprawdzianów innym uczniom w celu przekazania np. dziecku choremu
 • nieprawidłowe niszczenie danych (np. list wycieczkowych)
 • błędny adresat poczty email
 • utrata nosników danych, na których zapisane sa dane osobowe
 • wysyłanie emaili do kilku, kilkunastu adresatów bez użycia ukrytej kopii
 • przekazywanie danych osobowych w rozmowach telefonicznych lub innych (np. chat,gg), w których nie możemy jednoznacznie ustalić rozmówcy

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com