Praktyczny przewodnik logopedyczny, czyli co trzeba wiedzieć o diagnozie i terapii logopedycznej.

1. Kto to jest Logopeda? 

logopeda jest specjalistą, który może:

 

- Nauczyć twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego.
- Nauczyć je prawidłowo połykać.
- Nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać.
- Pomóc mu "pozbyć się jąkania".
- Nauczyć je jak dbać o swój głos.
- Pomóc mu w nauce czytania i pisania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne.
- Prowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki i terapii dysleksji słuchowej, wzrokowej i mieszanej.

2. Jaką pomoc można uzyskać w poradni logopedycznej?

- Rzetelną diagnozę całościową

- Zajęcia grupowe usprawniające:

• wymowę, poprawną dykcję

• koncentrację uwagi

•grafomotorykę (sprawność ręki)

• zapamiętywanie

• integrację percepcyjno-motoryczną

3. Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?

 • Od rodzaju zaburzenia
 • Od rozległości deficytów
 • Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię
 • Od współpracy terapeuty z rodzicami
 • Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem

4. Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 • Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy
 • Od sprawności umysłowej dziecka
 • Od sprawności aparatu artykulacyjnego
 • Od prawidłowej kompleksowej diagnozy
 • Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu            
 • Od  wczesnego rozpoczęcia terapii
 • Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii
 • Od porozumienia terapeuty z rodzicem    
 • Od kompetencji logopedy

5. Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?

 • Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie)
 • Badania sposobu połykania
 • Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu           
 • Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego
 • Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się
 • Badania pomięci słuchowej dziecka
 • Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych
 • Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji       

6. Co możesz zrobić dla swojego nienarodzonego jeszcze dziecka?

 • Przed zajściem w ciążę zaszczep się przeciwko groźnym dla płodu chorobom zakaźnym (różyczka, grypa, taksoplazmoza)
 • Dbać o prawidłowy przebieg ciąży (nie palić papierosów nie pić alkoholu, nie stosować innych używek)
 • Unikaj stresów
 • Odwiedzaj systematycznie lekarza ginekologa
 • Wykonuj wszystkie niezbędne badania prenatalne (kontroluj swoje ciśnienie i poziom cukru)
 • Uprawiaj dozwolone sporty
 • Odżywiaj się prawidłowo
 • Jak najczęściej mów do dziecka, głaszcz je, okazuj mu dużo czułości, słuchaj z nim muzyki i śmiej się do niego (po prostu stymuluj jego rozwój jeszcze w łonie)                       

7. Co możesz zrobić dla dziecka, które jest już na świecie?

 • Uważnie obserwuj jego rozwój
 • Stosuj się do poleceń lekarzy
 • Nie lekceważ żadnych symptomów chorobowych
 • Dużo czytaj i rozmawiaj ze specjalistami na temat rozwoju dziecka, głównie z psychologiem i logopedą  
 • Zapewnij mu warunki do prawidłowego rozwoju, wzrostu, nauki 
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości udaj się natychmiast do specjalisty

8. Przyczyny problemów z wymową

 • Zbyt długie karmienie butelką
 • Zbyt długie ssanie smoczka
 • Ssanie kciuka
 • Dłużej utrzymujący się katar
 • Przerośnięty trzeci migdał
 • Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi
 • Infantylny sposób połykania
 • Wada zgryzu
 • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
 • Wczesna próchnica zębów mlecznych
 • Rozszczep podniebienia lub /i warg
 • Nieprawidłowe oddychanie
 • Niedosłuch
 • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka) 

9. Etapy korekcji wad wymowy.

 • Ćwiczenia przygotowawcze w formie zabawy
 • Wywołanie prawidłowej głoski
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski w logotomach i grupach spółgłoskowych
 • Utrwalenie wymowy danej głoski w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, wygłosie)
 • Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w zestawach wyrazowych, wyrażeniach dwuwyrazowych
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w zdaniach (krótszych potem dłuższych)
 • Prawidłowa wymowa głoski w wierszykach, krótkich tekstach czytanych i mówionych z pamięci w gabinecie logopedycznym
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w każdej sytuacji życia codziennego

10. Kto wspomaga logopedę w jego pracy?

 • Psycholog- określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych i rozległości ewentualnych deficytów
 • Ortodonta- zbada budowę zgryzu i ustali program ewentualnego leczenia (aparat ortodontyczny, ćwiczenia, zabiegi)
 • Laryngolog- zbada budowę jamy ustnej, nosowej, pomoże usunąć przyczyny problemów z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podetnie skrócone wędzidełko, zbada słuch
 • Foniatra- zdiagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustali rodzaj leczenia
 • Pedagog- bada poziom umiejętności szkolnych dziecka oraz podejmie pracę w celu wyrównania deficytów
 • Pediatra- służy rodzicowi pomocą, w dotarciu do wszystkich w/w specjalistów                     

11. Nie musisz się martwić, jeśli Twoje dziecko:

»  Gaworzy w wieku około 6 miesięcy

»  Siedzi samodzielnie bez podparcia około 7 miesiąca  życia

» Wymawia pierwsze słowa około 1 roku życia

» Około dziewiątego miesiąca życia zaczyna raczkować

» Chodzi samodzielnie około 12 miesiąca życia

» Próbuje posługiwać się zdaniami prostymi ok. 2 r. ż.

» Potrafi posługiwać się zdaniami złożonymi w wieku 3 lat

» Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w wieku ok. 3,5- 4 roku życia

» Zamiast głoski „r” do 5 roku życia wymawia „l”

» Zamiast głosek sz, ż, cz, dż do 5 roku życia wymawia s, z, c, dz

» W wieku 6 lat wymawia prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego

Oprac. Małgorzata Langa

 

Źródła:

- Portale internetowe: logopedia.pl oraz poradnik-logopedyczny.pl
-  J. Cieszyńska, M. Korendo : „Wczesna interwencja terapeutyczna”,  Kraków 2008.
- Anna Tońska – Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne
- Antos D, Demel G, Styczek I, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1978
- Chmielewska E, Zabawy logopedyczne i nie tylko - poradnik dla nauczycieli i rodziców

<!--[if gte mso 10]>

Joomla Templates by Joomla-Monster.com