INFORMACJA DOT. STYPENDIUM

DO 8 GRUDNIA NALEŻY ZŁOŻYĆ RACHUNKI BĄDŹ FAKTURY

NA KWOTĘ 320 ZŁ.

(WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW).

Zgodnie z ustaleniami Komisji przyjmujemy TYLKO:

  • faktury i rachunki pokrywające udział kosztów w zajęciach edukacyjnych (w całości bądź w części), np. szkoła języków obcych, zajęcia w pozaszkolnych klubach sportowych,
  • pod pojęciem pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym należy rozumieć faktury bądź rachunki:
  • za podręczniki szkolne, przybory szkolne, pomoce multimedialne,
  • odzież i obuwie sportowe (może być firmowe)
  • oświadczenia odkupienia podręczników szkolnych zawierające datę, numer dowodu osobistego sprzedającego i kupującego, adresy, podpisy osób dorosłych),
  • wpłaty kp – tylko od uczestników szkolnych klubów sportowych

Niedopuszczalne są oświadczenia dotyczące odkupienia sprzętu komputerowego bądź książek podręcznej biblioteki tj. słowniki, encyklopedie.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com