Termin sprawdzianu

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1  i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra ‎Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, ‎klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ‎rozporządzeniem, ustalam terminy sprawdzianu w 2009 r.‎

 

  1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia–‎‎2 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎ z zastrzeżeniem pkt 2.‎
  2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze ‎jesiennym –  12 stycznia 2009 roku (poniedziałek), godz. 15.00‎
  3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § ‎‎146 ust. 3 i 4 rozporządzenia 3 czerwca 2009 roku (środa), godz. 9.00‎ z zastrzeżeniem pkt 4.‎
  4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się ‎w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. ‎‎3 i 4 rozporządzenia –  2 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
Joomla Templates by Joomla-Monster.com