KAMPANIE W NASZEJ SZKOLE - 2015

W tym roku nasza szkoła ponownie przystąpiła do kampanii profilaktycznych Zachowaj Trzeźwy Umysłi Postaw na Rodzinę. Są to ogólnopolskie akcje promujące zdrowy styl życia, zachowania prospołeczne i wartość rodziny jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 

Kampanie kierowane są do dzieci, rodziców i nauczycieli. Materiały kampanijne finansuje Miejska komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pionkach. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł skierowana jest głównie do uczniów i rodziców klas V, natomiast ulotki z kampanii Postaw na Rodzinę otrzymają rodzice uczniów klas IV. Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Warto pomagać”, a kampanii Postaw na rodzinę hasło „Poznajmy się lepiej”Część ulotek prezentujemy na stronie internetowej szkoły, a zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia stron:

 

www.trzezwyumysl.pl

www.postawnarodzine.pl

 

Po raz pierwszy bierzemy też udział w kampanii zorganizowanej przez SANEPiD w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Kampania pod nazwą Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu jest przeprowadzana w klasach V i VI. W tych klasach zostaną przeprowadzone pogadanki dotyczące zdrowego stylu życia, a uczniowie otrzymają bardzo pouczające i wartościowe ulotki edukacyjne.

Współrealizatorką kampanii jest jedna z naszych szkolnych pielęgniarek, pani Urszula Zawłocka, dzięki której otrzymaliśmy cenne ulotki w formie książeczek.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com