Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „ MUZAK” - OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż w dniu 5 grudnia 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „ MUZAK” KRS 0000314557

podjął uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia.

Likwidatorami wg Statutu Stowarzyszenia jest Zarząd.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

ZARZĄD

Joomla Templates by Joomla-Monster.com