Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

            Nasza szkoła po raz trzeci przystąpiła do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.  Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii skierowanej do uczniów szkół podstawowych jest „Przygoda tuż za progiem”. Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" opiera się na profesjonalnych pomocach edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.  Ulotki  promują pozytywną profilaktykę,  ukazują jasną i ciekawą stronę życia, zachęcają do rozwijania zainteresowań. Od dwóch lat ważną częścią kampanii stało się badanie ankietowe „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych". Ma ono służyć określeniu stosunku młodzieży do zachowań ryzykownych i poznaniu jej opinii o środkach uzależniających i przemocy. W tym roku również taka sama anonimowa ankieta zostanie przeprowadzona w klasach piątych.

        Wstępem do rozpoczynającej się kampanii  było przedstawienie z okazji Dnia Ziemi. Pani pedagog przeprowadziła w  każdej klasie piątej lekcje, podczas których uczniowie zostali zapoznani z pytaniami zawartymi w ankiecie,  otrzymali ulotki związane z kampanią i poznali zasady konkursów.  Ulotki otrzymają także rodzice. W konkursach kampanijnych mogą też brać udział uczniowie innych klas. W szkole podejmowane będą różne działania, zwłaszcza o charakterze sportowym. Już trwają  turnieje piłki siatkowej dla klas V zorga-nizowane przez nauczycieli w-f.

Informacje o akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych w szkole w ramach kampanii będą zamieszczane na stronie internetowej.

Szkolnym koordynatorem jest pedagog Teresa Kobylarczyk. 
 

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej http://www.trzezwyumysl.pl/

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com