Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

logo_prostokatne.jpg          Nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jest to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

            Wszystkie zadania dla szkół podstawowych w ramach kampanii są opatrzone hasłem „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Kwiat paproci symbolizuje realizację pragnień. To zdrowy sposób myślenia, który pomaga odkryć sens życia i daje poczucie własnej wartości. Znalezienie kwiatu paproci oznacza dotarcie do pięknych pokładów swojego „ja” i wydobycie na wierzch tego, czym można się zdrowo pochwalić i ucieszyć.

           Cele szczegółowe tegorocznej kampanii:

1. Poznawanie swoich mocnych stron i czerpanie z nich siły do unikania zachowań ryzykownych.

2. Poznawanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich do niesienia pomocy innym.

3. Wykorzystywanie swoich mocnych stron do podnoszenia sprawności fizycznej i prowadzenia zdrowego trybu życia.

         Ważną częścią kampanii jest badanie ankietowe „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”. Ma ona służyć określeniu stosunku młodzieży do zachowań ryzykownych i poznaniu jej opinii o środkach uzależniających i przemocy. Anonimowa ankieta zostanie przeprowadzona w klasach piątych.

        Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” są znani polscy sportowcy m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski i Małgorzata Dydek. Postacią numer w ubiegłorocznej akcji był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W tym roku wspiera kampanię  tyczkarka Monika Pyrek.

       Informacje o akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych w szkole w ramach kampanii będą zamieszczane na stronie internetowej. Szkolnym koordynatorem jest pedagog Teresa Kobylarczyk, która zainaugurowała kampanię w klasach piątych.

       Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej http://www.trzezwyumysl.pl/

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com