Wyniki klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2011/2012

 

Wyniki klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

 

 

Wyniki klasyfikacji uczniów klas I – III 

Klasa

Ilość uczniów

Promowanych

NIEKLASYFIKO-

WANYCH

NIEPRO-MOWANYCH

Ia

23

23

-

-

Ib

25

25

-

-

Ic

22

22

-

-

IIa

27

27

-

-

IIb

28

28

-

-

IIIa

27

27

-

-

IIIb

24

24

-

-

IIIc

27

27

-

-

RAZEM

203

203

-

-

 

Wyniki klasyfikacji uczniów klas IV – VI

Kl.

Ilość

ucz.

Klasyfiko-

wanych

Bez

ocen

ndst.

Świad.

z wyróż.

Średnia

klasy

Nagroda

IVa

29

29

29

10

4,21

8

IVb

28

28

28

14

4,64

14

Va

25

25

25

9

4,54

5

Vb

23

23

23

12

4,48

9

Vc

25

25

25

14

4,84

10

VIa

26

26

26

12

4,42

8

VIb

26

26

26

9

4,40

7

VIc

25

25

25

10

4,28

5

Raz.

207

207

207

90

4,48

66

 

 

ŚREDNIA OCEN ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

 

KLASA

JĘZYK POLSKI

HIS.

JĘZYK ANG

MATEM.

PRZYR.

MUZYKA

PLAST.

TECHNIKA

INFORM.

WYCH. FIZ.

RELIG.

ŚRED.

KLASY

IV a

3,62

3,97

3,52

3,76

4,21

4,41

4,72

4,38

-

5,03

4,52

4,21

IV b

4,57

4,25

4,21

4,04

4,61

4,54

5,07

4,75

-

5,36

5,03

4,64

V a

3,96

3,84

4,12

3,76

4,24

4,76

5,64

-

4,72

5,00

5,44

4,54

V b

3,96

4,04

4,52

3,87

3,87

4,91

5,04

-

4,61

4,82

5,22

4,48

V c

4,68

4,40

4,20

4,44

4,68

5,32

5,60

-

4,76

5,12

5,20

4,84

VI a

3,73

4,23

4,00

3,69

4,08

-

5,42

-

4,65

5,00

4,42

4,42

VI b

3,80

3,77

3,85

3,65

3,85

-

5,42

-

4,42

5,38

4,81

4,10

VI c

3,92

3,92

4,00

3,56

3,96

-

4,89

-

4,24

5,04

4,60

4,28

Razem

4,03

4,05

4,05

3,85

4,18

4,78

5,22

4,56

4,56

5,1

4,90

4,48

Wyniki zachowania uczniów kl. IV - VI

Klasa

Ilość

ucz.

Wzorowe

Bardzo

Dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpo-

wiednie

Naganne

IVa

29

9

7

13

-

-

-

IVb

28

15

7

4

-

2

-

Va

25

6

19

-

-

-

-

Vb

23

12

5

6

-

-

-

Vc

25

12

10

2

-

1

-

VIa

26

8

5

5

6

1

1

VIb

26

11

10

3

2

-

-

VIc

25

8

7

6

4

-

-

Razem

207

81

70

39

12

4

1

 

ZESTAWIENIE ŚREDNIEJ OCEN UCZNIÓW

ROK SZKOLNY

JĘZYK POLSKI

HIS.

JĘZYK ANG.

MATEM.

PRZYR.

MUZYKA

PLAST.

TECH.

INF.

W-F

REL.

ŚRED.

SZKOŁY

2004/05

3,83

3,64

3,54

3,62

3,79

4,53

5,29

4,39

4,43

4,63

-

4,14

2005/06

3,85

3,62

3,52

3,60

3,90

4,49

5,29

4,18

4,19

4,58

-

4,11

2006/07

3,86

3,60

3,60

3,69

3,90

4,43

5,61

4,49

4,24

4,68

-

4,20

2007/08

3,97

3,88

3,69

3,73

3,92

4,52

5,41

4,27

4,53

4,71

4,69

4,30

2008/09

3,92

3,94

3,72

3,83

4,00

4,40

5,50

4,48

4,40

4,84

4,70

4,32

2009/10

3,84

3,86

3,94

4,08

3,94

5,52

4,97

4,38

4,52

4,43

4,65

4,43

2010/11

4,13

4,11

4,12

3,91

4,15

5,08

5,37

4,61

4,57

4,98

4,87

4,54

2011/12

4,03

4,05

4,05

3,85

4,18

4,78

5,22

4,56

4,56

5,1

4,90

4,48

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com