INFORMACJE O KAMPANIACH

 

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, a  po raz pierwszy przystąpiła do kampanii „Postaw na rodzinę”. Są to ogólnopolskie kampanie profilaktyczne, w ramach których otrzymujemy materiały przeznaczone dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zakup materiałów finansuje  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Główne cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2012 roku to m.in.: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami.

Kampania ma także na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 oscyluje wokół dwóch dużych tematów. Są nimi: asertywność i syndrom wyuczonej bezradności.

 „Postaw na rodzinę” to także ogólnopolska kampania przygotowana przez Krakowską Akademie Profilaktyki w której biorą udział samorządy lokalne. Pokazuje ona, że wzmacnianie więzi rodzinnych to najlepsza ochrona dzieci i młodzieży przed alkoholem, narkotykami i innymi używkami . Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę. Kiedy relacje rodzinne są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. „Postaw na rodzinę!” to prosta kampania.  Nie straszy alkoholem, nie nudzi moralizatorstwem, jej  realizacja  jest łatwa i przyjemna. Podstawą działań  są atrakcyjne materiały zakupione przez miasto i przekazane szkołom.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com