Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

Termin

Odpowiedzialni

Spotkanie wychowawców klas I z rodzicami

uczniów.

14 września 2006

Wychowawcy kl. I

Spotkanie wychowawców klas IV z rodzicami

uczniów.

21 września 2006

Wychowawcy kl. IV

 

Spotkania z rodzicami

Termin

Odpowiedzialni

Półwywiadówki w I semestrze.

15, 16 listopada 2006

Wychowawcy

Wywiadówki – koniec I semestru

kl. I-III 24 stycznia

kl. IV-VI 25 stycznia 2007

Wychowawcy

Półwywiadówki w II semestrze

kl. I-III 9 maja

kl. IV-VI 10 maja 2007

Wychowawcy

Inne spotkania w miarę potrzeb i konieczności,

np.spotkania informacyjne, z okazji uroczystości

Termin ustalają

wychowawcy klas w

porozumieniu z dyrekcją

Wychowawcy

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com