Co słychać u stypendystów?

Nasi stypendyści powoli kończą swoją przygodę badawczą w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka’’ w roku szkolnym 2021/2022.

Był to czas intensywnych działań mających na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i zainteresować z różnych dziedzin biologii. Dodatkowo za otrzymane środki finansowe nabyli pomoce dydaktyczne, oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Uczestniczyli w kursach językowych, w wyjazdach do instytucji naukowo- badawczych oraz realizowali swój projekt badawczy.

 

Lena Ozga stypendystka z klasy 7d - Wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie dzieci i młodzieży w szkole. - pobierz

Kamil Chlebny stypendysta z klasy 7c Badanie stężenia azotanów w warzywach i owocach pochodzących z różnych upraw. - pobierz

Patryk Grabowski stypendysta z klasy 7a- Wpływ czynników egzogennych na intensywność fotosyntezy- procesu kluczowego dla istnienia życia na Ziemi. - pobierz

Zuzanna Monik stypendystka z klasy 7c-Ocena stanu ekologicznego powietrza w najbliższej okolicy na podstawie zbadanych indeksów i skali porostowej. - pobierz

Martyna Gdulewicz stypendystka z klasy 8c- Właściwości fizyczne i chemiczne gleby w najbliższej okolicy i jej wpływ na bioróżnorodność organizmów. - pobierz

Opiekę dydaktyczną sprawowała Joanna Ćwiklak nauczyciel biologii.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych przez stypendystów, które pojawią się wkrótce !!!

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com