Klasyfikacja w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2016/2017

 

WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW KLAS I – III

KLASA

ILOŚĆ UCZNIÓW

PROMOWANYCH

NIEKLASYFIKO-

WANYCH

NIEPRO-MOWANYCH

I a

24

24

--

--

II a

23

23

--

--

II b

19

19

--

--

II c

20

20

--

--

II d

24

24

--

--

III a

25

25

--

--

III b

25

25

--

--

III c

25

25

--

--

III d

25

25

--

--

RAZEM

210

210

0

0

 

WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW KLAS IV – VI

KL.

ILOŚĆ

UCZ.

KLASYFIKO-

WANYCH

NIEKLASYFIKO-

WANYCH

BEZ

OCEN

NDST.

Z 1 OCENĄ

NDST.

Z 2 I

WIĘCEJ

OC.NDST.

NIEPROMO-

WANI

EGZAMIN

POPRAW-

KOWY

ŚWIAD.

Z WYRÓŻ.

ŚREDNIA

KLASY

NAGRODA

IV a

23

23

-

23

-

-

-

-

7

4,32

3

IV b

24

24

-

24

-

-

-

-

15

4,88

13

IV c

22

22

-

22

-

-

-

-

16

5,06

12

V a

24

24

-

24

-

-

-

-

8

4,38

6

V b

23

23

-

23

-

-

-

-

19

5,18

16

V c

26

26

-

26

-

-

-

-

8

4,36

3

VI a

18

18

-

18

-

-

-

-

6

4,56

5

VI b

23

23

-

23

-

-

-

-

19

5,09

18

VI c

18

18

-

18

-

-

-

-

8

4,40

6

RAZ.

201

201

-

201

-

-

-

-

106

4,69

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. IV - VI

KLASA

ILOŚĆ

UCZ.

WZOROWE

BARDZO

DOBRE

DOBRE

POPRAWNE

NIEODPO-

WIEDNIE

NAGANNE

IV a

23

7

8

3

5

-

-

IV b

24

13

7

4

-

-

-

IV c

22

12

8

1

-

1

-

V a

24

7

9

7

1

-

-

V b

23

17

6

-

-

-

-

V c

26

5

12

6

3

-

-

VI a

18

5

8

5

-

-

-

VI b

23

18

3

2

-

-

-

VI c

18

6

6

6

-

-

-

RAZEM

201

90

67

34

9

1

-

 

ŚREDNIA OCEN

KL.

JĘZYK POLSKI

HIS.

JĘZYK ANG

MATEM.

PRZYR.

MUZYKA

PLAST.

ZAJ. TECHN.

ZAJ. KOMP.

WYCH. FIZ.

RELIG.

ŚRED.

KLASY

IV a

3,65

4,04

3,70

3,48

3,26

5,26

5,08

4,30

4,86

4,86

5,00

4,32

IV b

4,41

4,54

4,30

4,21

4,58

5,70

5,79

4,54

4,83

5,30

5,58

4,88

IV c

4,45

4,73

4,73

4,59

4,91

5,73

5,55

4,64

5,50

5,45

5,36

5,06

V a

3,92

4,17

3,71

3,50

4,00

5,25

4,70

4,54

4,63

5,17

4,63

4,38

V b

4,87

5,00

4,87

4,39

4,61

5,78

5,65

5,30

5,30

5,30

5,87

5,18

V c

3,46

4,00

4,15

3,54

3,65

5,42

4,57

4,58

4,73

5,04

4,65

4,36

VI a

3,77

3,94

3,83

3,61

4,06

5,27

5,11

4,50

5,17

5,11

5,65

4,56

VI b

4,73

4,52

4,56

4,26

4,86

5,70

5,82

5,22

5,22

5,48

5,65

5,09

VI c

4,00

3,89

3,60

3,50

3,83

5,11

5,16

4,44

4,78

5,11

5,18

4,40

RAZEM

4,14

4,31

4,16

3,90

4,20

5,47

5,27

4,67

5,00

5,20

5,29

4,69

 

ZESTAWIENIE ŚREDNIEJ OCEN UCZNIÓW

ROK SZKOLNY

JĘZYK POLSKI

HIS.

JĘZYK ANG.

MATEM.

PRZYR.

MUZYKA

PLAST.

TECHNIKA/ ZAJ.TECHN.

ZAJ. KOMPU.

INFORM.

WYCH. FIZ.

RELIG.

ŚRED.

SZKOŁY

2005/2006

3,85

3,62

3,52

3,60

3,90

4,49

5,29

4,18

-

4,19

4,58

-

4,11

2006/2007

3,86

3,60

3,60

3,69

3,90

4,43

5,61

4,49

-

4,24

4,68

-

4,20

2007/2008

3,97

3,88

3,69

3,73

3,92

4,52

5,41

4,27

-

4,53

4,71

4,69

4,30

2008/2009

3,92

3,94

3,72

3,83

4,00

4,40

5,50

4,48

-

4,40

4,84

4,70

4,32

2009/2010

3,84

3,86

3,94

4,08

3,94

5,52

4,97

4,38

-

4,52

4,43

4,65

4,43

2010/2011

4,13

4,11

4,12

3,91

4,15

5,08

5,37

4,61

-

4,57

4,98

4,87

4,54

2011/2012

4,03

4,05

4,05

3,85

4,18

4,78

5,22

4,56

-

4,56

5,1

4,90

4,48

2012/2013

4,06

4,21

4,18

3,90

4,25

4,89

5,44

4,58

4,62

4,63

4,98

4,91

4,55

2013/2014

3,73

3,95

4,01

3,69

4,21

5,14

5,23

4,33

4,64

4,34

5,08

4,71

4,39

2014/2015

3,96

4,06

4,24

3,77

4,27

5,47

5,52

4,83

4,78

-

5,16

4,76

4,62

2015/2016

4,07

4,13

4,20

3,86

4,30

5,53

5,50

4,58

4,64

-

5,18

5,00

4,64

2016/2017

4,14

4,31

4,16

3,90

4,20

5,47

5,27

4,67

5,00

-

5,20

5,29

4,69

ZESTAWIENIE ŚREDNIEJ OCEN Z ZACHOWANIA

ROK SZKOLNY

LICZBA UCZNIÓW

WZOROWE   %

BARDZO            DOBRE        %

DOBRE     %

POPRAWNE %

NIEODPOW.      %

NAGAN.   %

2005/2006

289

92          31,83

99        34,26

67      23,18

23          7,96

8                  2,77

-

2006/2007

291

85          29,21

116      39,86

63      21,65

18          6,18

9                  4,00

-

2007/2008

293

90          30,72

104      35,49

73      24,91

18          6,14

8                  2,70

-

2008/2009

272

94          34,56

98        36,03

48      17,65

19          6,98

13               4,78

-

2009/2010

238

92          38,65

80        33,61

38      16,00

21          8,82

5                 2,10

2         0,84

2010/2011

223

86         38,56

91        40,81

23      18,84

16          7,17

7                  3,14

-

2011/2012

207

81          39,13

70        33,82

39      18,84

12          5,79

4                  1,93

1         0,48

2012/2013

201

97          48,26

67        33,33

26      12,94

7            3,48

4                  1,99

-

2013/2014

183

60          32,79

71       38,80

39      21,31

13          7,10

-

-

2014/2015

191

75          39,27

69       36,12

40      20,94

6          3,14

1                  0,52

-

2015/2016

184

  74          40,22

74        40,22

30      16,31

6           3,26

-

-

2016/2017

201

  90          44,70

    67        33,30

 34      17,00

   9           4,50

   1                  0,50

-

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com