Dni wolne

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w szkołach podstawowych w wymiarze do 6 dni)i informuje, że dni:

 

02.05. (wtorek) i 04.-05.05.(czwartek, piątek),będą w naszej szkoledniami wolnymi od zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

 

W tych dniach, w godzinach 700 – 1600, zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com