Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pionkach dążąc do jak najlepszego wypełniania zadań statutowych, a także chcąc uwzględniać w  swoich planach oczekiwania i potrzeby szkół oraz przedszkoli zwracają się z prośbą o  pisemne zgłaszanie Państwa potrzeb i propozycji dotyczących form współpracy z poradnią. 

Pionki, dnia 1 września 2016r.

                       

 

Szanowni Państwo                                                                                                             Dyrektorzy                                                                                                                                     Szkół i Przedszkoli                                                                                                                              z terenu Miasta Pionki, Gminy Pionki, Gminy Jedlnia- Letnisko

 

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pionkach dążąc do jak najlepszego wypełniania zadań statutowych, a także chcąc uwzględniać w  swoich planach oczekiwania i potrzeby szkół oraz przedszkoli zwracają się z prośbą o  pisemne zgłaszanie Państwa potrzeb i propozycji dotyczących form współpracy z poradnią.

Taka forma zgłoszeń umożliwi zaplanowanie pracy i podjęcie niezbędnych działań umożliwiających realizację Państwa potrzeb. W załączeniu przesyłamy

 

OFERTĘ PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

               

Prosimy o zapoznanie z ofertą poradni radę pedagogiczną oraz rodziców. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z pełnym zrozumieniem, a podjęte działania zaowocują jak najlepszą współpracą i jak najpełniejszą pomocą ze strony pracowników poradni.

 

 

   Z poważaniem

 

Marlena Winiarska

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Pionkach

 

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

DIAGNIOZA

 1. Badanie przesiewowe dzieci w grupach 5 i 6-latków  w zakresie: wad mowy,  dominacji stronnej oraz funkcji słuchowych.
 2. Badanie logopedyczne dzieci prowadzone podczas badań bilansowych w poradni „Medyk”.
 3. Przesiewowe badanie słuchu wg programu „Słyszę”.
 4. Badanie ryzyka dysleksji uczniów kl. II szkoły podstawowej.
 5. Indywidualne badania dzieci w wieku przedszkolnym  w tym w zakresie:
 • oceny możliwości poznawczych,
 • określenia potrzeby  i zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • oceny gotowości szkolnej.
 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 • predyspozycji zawodowych,
 • innych zgłaszanych potrzeb.
 • orzekania;
 • opiniowania;
 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych  i zachowań dysfunkcyjnych dzieci  i młodzieży, a zwłaszcza:
 1. Diagnoza integracji sensorycznej.
 2. Diagnoza i wspieranie dzieci wielokulturowych i dwujęzycznych.
 3. Kwalifikacji do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i logopedycznej  w tym w zakresie:

 

FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ

 1. Terapia pedagogiczna
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 3. Terapia logopedyczna
 4. Wsparcie psychologiczne
 5. Wsparcie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym 
 6. Terapia integracji sensorycznej
 7. Konsultacje
 8. Porady
 9. Interwencja kryzysowa

10. Grupowe zajęcia dla dzieci 5-6 letnich doskonalące gotowość szkolną

11. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół np.

-    Radzenie sobie ze stresem

-    Umiejętności społeczne

-    Komunikacja interpersonalna

12. Warsztaty zawodoznawcze.

13. Profilaktyka uzależnień.

 

FORMY WSPARCIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 1. Prelekcje dla rodziców.

Proponujemy następujące tematy:

-    Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy;

-    Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;

-    Gotowość szkolna;

-    Wspieranie rozwoju sfery związanej z systemem wartości – rola rodziców i nauczycieli;

-    Problemy okresu dojrzewania;

-    Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;

 

 1. Konsultacje.
 2. Spotkania instruktażowe.
 3. Porady bez badań.
 4. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.
 5. Interwencja kryzysowa.
 6. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie ze zgłaszaną tematyką.        
 7. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli zgodnie ze zgłaszaną tematyką.
 8. Udział w zebraniach szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Inne formy wsparcia szkół i placówek po indywidualnym ustaleniu rodzaju i tematu

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com