Kalendarz roku szkolnego 2018/19

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W P.S.P. NR 1 W PIONKACH

 

 

 
 
I. Uroczystości i imprezy Termin Odpowiedzialni
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 3 września 2018r. godz. 9.00 Dyrekcja
Ślubowanie uczniów kl. I. Wychowawcy kl. I A.Krasoń - poczet
2. Dzień Edukacji Narodowej. Wspólna ur. z gim.deleg.3-4 osob.z wszystkich klas 1-8, III 12 października 2018r. A.Grabowska, A. Karwatowicz
  A. Kostrzewa
  R. Wierzbicka
    J. Górski
3. Święto Niepodległości 9 listopada 2018r. A: A.Grzywacz, B.Gałkowski, B. Kacperczyk, A. Kostrzewa B: A.Cybulska, A.Karwatowicz, S.Osińska
NIEPODLEGŁA- 100-lecie niepodległości  
p. Anna Kostrzewa - ozdobić front szkoły na 11.XI  
   
4. Dzień Patrona Szkoły. Ekspozycja w kąciku patrona i na korytarzach szkolnych. listopad 2018r. A.Grzywacz
  R. Basaj
  K. Frysztak
5. Szkolny dzień wigilijny 20 grudnia 2018r. Siostra M. Wrutniak
    R. Cierpisz
Wspólna wigilia pracownicza   M. Iwańska-kl.VII, VIII i III
     
6. Zabawa choinkowa - karnawałowa 19 stycznia 2019r. Dyrekcja
    Rada Rodziców
    Wychowawcy
7. Pasowanie na czytelników uczniów kl. I luty 2019r. R. Basaj
    D. Molenda
8. Powitanie wiosny 21 marca 2019r. Wychowawcy klas I-VII
  (czwartek) koordynatorzy:
    A. Śmietanka
    I. Śmietanka
    J. Wawer
    M. Płachta - Ruba
    J.Pastuszka
    Samorzad Uczniowski
9. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konkursy szkolne i wystrój szkoły 29 kwietnia 2019r. B. Gałkowski A.Cybulska
  A. Kostrzewa
10. Dzień Dziecka 3 czerwca 2019r. Festyn - Wychowawcy koordynatorzy-pedagog 1i2 n-l wych.-fiz.
11. Bal dla uczniów kl. VIII i kl.III gimnazjum maja 2019r. Dyrektor, Wicedyrektorzy Wychowawcy
12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r. Dyrekcja
     
     
     
koniec I semestru:
Uroczystości miejskie    
1. Dzień Ziemi   J. Wawer
    J. Ćwiklak, M. Hajnrych
II. Spotkania z rodzicami Termin Odpowiedzialni
1. Spotkanie organizacyjne wychowawców klas I-III z rodzicami uczniów 18 września 2018r. (wtorek) Wychowawcy kl. I-III
2. Spotkanie wychowawców klas IV-VI z rodzicami uczniów. 19 września 2018r. (środa) Wychowawcy kl. IV-VI
3. Spotkanie wychowawców klas VII, VIII i klasy III gimnazjum 20 września 2018r. (czwartek) Wychowawcy klas VII, VIII i III
4. Półwywiadówki w I semestrze. 20.11.2018r. I-III Wychowawcy Dyrekcja
  21.11.2018r. IV-VI
  22.11.2018r. VII, VIII, III
5. Spotkania z rodzicami 23.01.2019r. I-III Wychowawcy Dyrekcja
– podsumowanie I semestru, wyniki klasyfikacji semestralnej. 24.01.2019r. IV-VI 25.01.2019r. VII, II, III
6. "Półwywiadówki" w II semestrze 07.05.2019r. kl. I-III Wychowawcy Dyrekcja
  08.05.2019r. kl.IV-VI
  09.05.2019r. VII, VIII, III
III. Rady pedagogiczne Termin Odpowiedzialni
- harmonogram i tematyka
1. Szkolenie RODO. Organizacja roku szkolnego 2018/2019 28.08.2018r. Dyrekcja
2. Rada pedagogiczna - Plan nadzoru pedagogicznego. 12.09.2018r. Dyrekcja
3. Rada szkoleniowa: "Bezpieczne dzieci w sieci" listopada 2018r. Dyrekcja
wychowawcy
4.Klasyfikacja semestralna uczniów klas I-VIII i III. Wystawianie ocen do 15 stycznia 2019r. włącznie 22 stycznia 2019r. Dyrekcja Wychowawcy
5.Podsumowanie wyników nauczania 21 lutego 2019r. Dyrekcja Wychowawcy
i zachowania za I semestr.
6. Rada szkoleniowa: "Aspekty prawne i wychowawcze w pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania" marzec 2019r. Dyrekcja Wychowawcy
7. Rada szkoleniowa: "Do tablicy! Jak tworzyć własne materiały na tablice multimedialne" lub "Ucz(się) legalnie! Szanse i zagrożenia edukacji w cyfrowej rzeczywistości." maj 2019 r. Dyrekcja Wychowawcy
8. Roczna klasyfikacja uczniów kl. I – VIII i III za rok szkolny 2018/2019 13 czerwca 2019r. Dyrektor
Wystawianie ocen do 7 czerwca włącznie    
9. Podsumowanie wyników nauczania za rok szkolny 2018/2019 21 czerwca 2019r. Dyrekcja
IV Konkursy i imprezy PSP nr 1 - budynek przy ul. Słowackiego    
1. Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe - eliminacje szkolne wg harmonogramu MKO  
2. Konkurs Poezji Patriotycznej - eliminacje szkolne konkursu gminnego    
3. MiędzypowiatowyTurmiej Halowej Piłki Nożnej    
4. Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje szkolne konkursu ogólnopolskiego    
5. Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej    
6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt "MACHNIO"    
7. Sejm Dzieci i Młodzieży - eliminacje szkolne konkursu ogólnopolskiego    
8. Inne konkursy zgodnie z ofertami na dany rok szkolny    
9. Liczba PI    
10. Konkurs Piosenki Angielskiej    
11. Konkurs Teatrów w j. angielskim    
12. Międzyszkolny Konkurs j. angielksiego dla Szkół Podstawowych    
13. Olimpiada Przedszkolaków    
     
     
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 : 02.11.2018r., 10.04., 11.04., 12.04.2019r. (egzamin gimnazjalny), 15.04., 16.04., 17.04.2019r. (egzamin ósmoklasisty), 02.05.2019r.
FERIE ZIMOWE: 28.01.2019r. - 10.02.2019r.  
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 18.04. - 23.04.2019r.  
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23-31.12.2018r.  
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO: 21.06.2019r.  
WAKACJE: 22.06. - 31.08.2019r.  
Joomla Templates by Joomla-Monster.com