S T Y P E N D I A !!!!

 MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY I SPORTU W PIONKACH

 

INFORMUJE, ŻE DECYZJE STYPENDIALNE WYDAWANE BĘDĄ

 W DNIU 22 CZERWCA 2015 R.W SIEDZIBIE ZARZĄDU,

 POKÓJ NR 3 W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30.

 

WARUNKIEM PRZEKAZANIA ŚWIADCZENIA NA KONTO BANKOWE JEST ODBIÓR DECYZJI.

 

WYPŁATA STYPENDIÓW DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH KONTA BANKOWEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

 23 CZERWCA 2015 R W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com