DNI KULTURY SŁOWA-PODSUMOWANIE

Od 18 maja b.r. trwały w naszej szkole Dni Kultury Słowa. Stanowiły one zakończenie całorocznych działań realizowanych w ramach projektu profilaktyki agresji i przemocy.Ich celem było uwrażliwienie na promowanie kulturalnego słownictwa i zachowania, używanie zwrotów grzecznościowych oraz poprawa relacji koleżeńskich. w myśl powiedzenia „Gdy kogoś przezywasz - siebie tak nazywasz”. Dni Kultury Słowazapoczątkował apel informacyjny. Dolny korytarz ozdobiły stosowne hasła przygotowane przez nauczycieli, oraz hasła dotyczące kulturalnego słownictwa wykonane przez uczniów klas IV-VI w ramach ogłoszonego konkursu. Wyniki konkursy zostały opublikowane we wcześniejszej notatce.

Ponadto w ramach Dni Kultury Słowa grupa uczniów klasy IV c zaprezentowała we wszystkich klasach 0-III inscenizacje wierszy Jana Brzechwy przyjęte z dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania pozytywnie wpłyną na zachowanie i słownictwo uczniów.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com