INFORMACJA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w szkołach podstawowych w wymiarze do 6 dni).

Informuję, że dzień:

30.04 (czwartek)

będzie w naszej szkole dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych

Joomla Templates by Joomla-Monster.com